KBTassistans

Elisabeth Fredriksson, KBT-terapeut utbildad vid Evidens/Center för kognitiv terapi och utbildning, hjälper dig att hantera din stress och skapa ett liv med rörelsefrihet. 

Skapa dig ett liv med goda utsikter

Vi kan alla bli bättre på att skapa oss själva ett gott liv. Det kan vara positivt, utmanande och stimulerande. Ett liv där du har lärt dig känna igen vardagsstressen och kan bromsa den innan den helt tagit över. Som KBT terapeut behandlar jag symptom även om jag tycker att det bästa vore om vi alla lärde oss att känna igen våra egna stressignaler och hade verktyg att hantera dem med. Men man kan inte vara förberedd på allt i livet, ibland stöter vi på hinder och då kan vi arbeta tillsammans för att hitta verktyg som hjälper just dig att passera hindren och skapa ett liv med goda utsikter för rörelsefrihet och njutning.