KBTassistans

Vad är KBT

Hitta ett beteende som hjälper dig leva ditt liv

Med hjälp av dina styrkor hittar vi utgångspunkter för att utveckla nya beteenden som är hjälpsamma för dig.

Målinriktad terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en målinriktad terapi för en rad problem som bland annat nedstämdhet/depression, oro/ångest, panik, stress och fobier.

KBT utgår ifrån att våra tankar och handlingar är inlärda. I vissa situationer har vi även lärt in kroppsreaktioner och styrkan i känslor t.ex. att bli jätterädd och få hjärtklappning när vi är på ett högt berg, om vi har höjdskräck. I och med att vi lärt in beteenden så kan vi lära oss nya – i de fall våra inlärda beteenden är besvärliga för oss, ökar vår frihet när vi lärt oss nya.

KBT har stor respekt för klienten, som är den som vet bäst hur de jobbiga situationerna kan se ut.

För att hitta beteenden som fungerar på ett bättre sätt arbetar terapeut och klient tillsammans, och bidrar med sina respektive kunskaper. En viktig del i terapin är att ta fram och använda sig av klientens styrkor, vilket kan vara svårt att göra själv om man är i en jobbig situation i livet.


Hur går terapin till?
Terapins fokus ligger på hur du tänker, känner och handlar idag, och vad det är som gör att du fortsätter att göra sådant som blir problematiskt för dig. För att förstå varför du fungerar som du gör, tar vi reda på dina tidigare erfarenheter – Fokuset är på hur det ser ut idag och vad du kan göra i fortsättningen. I terapin arbetar du och jag tillsammans för att du ska lära in nya beteenden som du kommer att ha nytta av i resten av ditt liv. Vi identifierar vilka tankar och beteenden som inte fungerar i din vardag. Du kommer att testa olika verktyg för att hitta beteenden som är hjälpsamma för dig. Dessa beteenden kan innebära att du kommer att ändra på föreställningar du har om dig själv och andra, relatera till andra på ett annat sätt och ändra ditt beteende. 

Målet är att du hittar beteende som hjälper dig leva ditt liv som du vill.

Grundaren av KBT fokuserade på här och nu
Den amerikanska psykiatern och psykoterapeuten Aaron Beck, grundade kognitiv beteendeterapi, som förkortas med KBT – en psykoterapeutisk behandlingsmetod som fokuserar på att ändra negativa beteendemönster, tankar och känslor som skadar det psykiska välbefinnandet. Den kognitiva beteendeterapin koncentrerar sig framförallt på här och nu istället för dåtid. Genom KBT uppnår man nya insikter som gör att man hanterar sin vardag på ett mer hjälpsamt sätt.


Aaron Beck ville bemästrade sin egna fobi. Det blev startpunkten på KBT

När Aaron Beck var åtta år bröt han armen och drabbades även av en farlig infektion, som på 1920-talet innebar 95% risk att dö. Mirakulöst nog överlevde han infektionen, men han kom att utveckla en fobi mot blod och medicinska ingrepp, som höll i sig långt upp i åren. Hans inställning var att komma över detta och han var fast besluten om att lyckas. Detta blev startpunkten för det som kom att bli en av de mest använda psykoterapiformerna, som dessutom är en vetenskapligt bevisad metod.


Insikten om automatiska tankemönster

Aaron Beck hade en tuff uppförsbacke inom psykoanalysen, där resultaten inte visade det han önskade och inte bidrog till några nya behandlingsmetoder. Men så blev han alltmer varse om tankemönster och hur de kom att spela en stor roll för den psykiska hälsan. Med patienternas hjälp upptäckte han att de hade automatiska tankebanor, som han kategoriserade. Aaron Beck tog även hjälp av den beteendeterapeutiska skolan samt Albert Ellis, som hade skrivit en bok om rational emotive behavior therapy – REBT. Boken handlade om att inte endast prata om problem med patienten utan istället konfrontera dom. Med Ellis kunskaper kunde Beck förena sina egna insikter om tankemönster och KBT blev svaret på den metoden.


KBT – psykoterapin som är 
vetenskapligt bevisad
KBT har brutit ny mark alltsedan 1980-talet och har slagit igenom stort i västvärlden. Behandlingsmetoden har visat sig ha goda direkta effekter som också håller i sig på lång sikt. Aaron Beck har utsetts till en av de mest inflytelserika psykoterapeutiska personerna i historien. Det är den första behandlingsmetoden inom det psykiska området som vetenskapligt bevisat att den fungerar på flera olika psykiska problem som depression, ångest och fobi. Har du frågor om KBT-behandling eller vill boka tid, klicka här

Stoppa din stress i tid med kognitiv beteendeterapi

Alla har vi upplevt stress någon gång; det är en naturlig reaktion som ger oss styrka och kraft att klara en utmanande och svår situation. 

Människans stressreaktion är en överlevnadsmekanism och livsviktig för oss. Under människans historia har det varit en fördel att starta stressreaktionen för att kämpa eller fly när vi utsatts för ett hot, exempelvis ett vilt djur. 

I dagens samhälle ställs vi lyckligtvis sällan inför dessa situationer och därför är stressreaktionen inte alltid lika ändamålsenlig. Trots det så reagerar våra kroppar på samma sätt som våra förfäders, men det som triggar igång en stressreaktion idag är oftast något helt annat än det som utlöste stress hos våra förfäder. Det kan vara konflikter, ekonomi, otydliga arbetsuppgifter eller för mycket aktiviteter. 

Tyvärr är det alltför många av oss som lever i en tillvaro där stressen dominerar vardagen. Alla måsten och krav, – där vi ska göra karriär, vara en bra förälder, partner, vän, ha ett städat och fint hem, laga bra mat, träna regelbundet- ja, listan kan göras lång och det blir ofta en omöjlig ekvation. Känner du igen dig? 


Långvarig stress är skadlig för vår hälsa

Det är skillnad mellan kortvarig och långvarig stress. Kortvarig stress innebär ett ökat fokus och vi blir taggade att prestera. Att däremot känna stress under längre perioder kan vara skadligt för vår kropp; vi kan känna yrsel och få återkommande huvudvärk. Vi blir även påverkade känslomässigt, känner oss lättirriterade och oroliga och kan bli ofokuserade och få svårt att fatta beslut.


Stressrelaterad psykisk ohälsa – människans största hot mot hälsan

Enligt WHO är psykisk ohälsa något som ökar alltmer och är det största hotet mot människors hälsa i framtiden. Ända sedan 1990-talet har stressrelaterad psykisk ohälsa ökat globalt och utvecklingen går stadigt åt fel håll. 

Över hälften av de som arbetar upplever att det är för mycket att göra på jobbet. Alltfler mår dåligt och lever i en stressig tillvaro, där den psykiska ohälsan stiger alltmer. 

Kraven blir övermäktiga och efter en längre tid av stress utan återhämtning, så påverkas vår kropp, vårt tänkande och beteende, vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar, såsom utmattningssyndrom. Situationen kan bli riktigt kritisk om man inte lyssnar på de kroppsliga signalerna.


Kvinnor löper störst risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa 

2016 var 76% av alla som var sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa kvinnor. Det läggs minst arbetsmiljöresurser på kvinnodominerade arbetsplatser likväl som att många kvinnor har färre möjligheter att påverka sitt eget arbete, vilket gör att de upplever en högre arbetsbelastning än männen. Kvinnor tar ofta ett större ansvar i hemmet. Detta resulterar i att kvinnor oftare drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. 


Varningstecken på ohälsosam stress 

 • Sömnsvårigheter – stor trötthetskänsla, men har ändå svårt att somna och vaknar ofta på natten och har svårt att somna om.
 • Vilar utan resultat – trots att du vilar, så känner du dig ändå trött eftersom energin inte återvänder på samma sätt som förut.
 • Koncentrationssvårigheter och minnesproblem – det händer allt oftare att du glömmer saker och det blir allt svårare att koncentrera sig.
 • Nedstämdhet och ångest – du blir lättirriterad, har svårt att bryta negativa tankemönster, och blir överkänslig mot sinnesintryck såsom ljus och ljud.
 • Försvagat immunförsvar – du får ofta förkylningar och andra infektioner.
 • Värk i kroppen – du får ofta huvudvärk, magsmärtor, värk i axlar, nacke och ländrygg.
 • Klarar inte krav – även de minsta kraven börjar kännas övermäktiga att orka med och tröskeln för att klara av krav minskar alltmer.

Minska sjukfrånvaron med preventiv friskvård
För att driva ett framgångsrikt företag, så behöver personalen må bra och hålla sig friska. Företag/arbetsgivare har mycket att tjäna på att de anställda är friska och ni kan skatte- och avgiftsfritt erbjuda personalen friskvård, såsom KBT-stresshantering.


Förebyggande KBT – bra för både människan och ekonomin

När väl stressen har påverkat människan negativt som i värsta fall lett till sjukskrivning, kan vägen tillbaka vara väldigt lång. Man blir mer stresskänslig och klarar påfrestningar sämre än tidigare, vilket leder till att det inte går att prestera på samma sätt och kanske kommer man aldrig upp i den forna kapaciteten. Många experter anser att med förebyggande friskvård, där personalen lär sig stresshantering, så får man de redskap som hjälper till att vidmakthålla ett välmående även under påfrestande perioder. Det är helt enkelt bättre för både människan och ekonomin att förhindra långa sjukskrivningar genom att arbeta förebyggande, istället för att behandla långskridna symptom.

För mer information klicka här.

VAD ÄR KBT

Målinriktad terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en målinriktad terapi för en rad problem som bland annat nedstämdhet/depression, oro/ångest, panik, stress och fobier.

KBT utgår ifrån att våra tankar och handlingar är inlärda. I vissa situationer har vi även lärt in kroppsreaktioner och styrkan i känslor t.ex. att bli jätterädd och få hjärtklappning när vi är på ett högt berg, om vi har höjdskräck. I och med att vi lärt in beteenden så kan vi lära oss nya – i de fall våra inlärda beteenden är besvärliga för oss, ökar vår frihet när vi lärt oss nya.

KBT har stor respekt för klienten, som är den som vet bäst hur de jobbiga situationerna kan se ut.

För att hitta beteenden som fungerar på ett bättre sätt arbetar terapeut och klient tillsammans, och bidrar med sina respektive kunskaper. En viktig del i terapin är att ta fram och använda sig av klientens styrkor, vilket kan vara svårt att göra själv om man är i en jobbig situation i livet.


Hur går terapin till?
Terapins fokus ligger på hur du tänker, känner och handlar idag, och vad det är som gör att du fortsätter att göra sådant som blir problematiskt för dig. För att förstå varför du fungerar som du gör, tar vi reda på dina tidigare erfarenheter – Fokuset är på hur det ser ut idag och vad du kan göra i fortsättningen. I terapin arbetar du och jag tillsammans för att du ska lära in nya beteenden som du kommer att ha nytta av i resten av ditt liv. Vi identifierar vilka tankar och beteenden som inte fungerar i din vardag. Du kommer att testa olika verktyg för att hitta beteenden som är hjälpsamma för dig. Dessa beteenden kan innebära att du kommer att ändra på föreställningar du har om dig själv och andra, relatera till andra på ett annat sätt och ändra ditt beteende. 

Målet är att du hittar beteende som hjälper dig leva ditt liv som du vill.

GRUNDAREN AV KBT

Grundaren av KBT fokuserade på här och nu
Den amerikanska psykiatern och psykoterapeuten Aaron Beck, grundade kognitiv beteendeterapi, som förkortas med KBT – en psykoterapeutisk behandlingsmetod som fokuserar på att ändra negativa beteendemönster, tankar och känslor som skadar det psykiska välbefinnandet. Den kognitiva beteendeterapin koncentrerar sig framförallt på här och nu istället för dåtid. Genom KBT uppnår man nya insikter som gör att man hanterar sin vardag på ett mer hjälpsamt sätt.


Aaron Beck ville bemästrade sin egna fobi. Det blev startpunkten på KBT

När Aaron Beck var åtta år bröt han armen och drabbades även av en farlig infektion, som på 1920-talet innebar 95% risk att dö. Mirakulöst nog överlevde han infektionen, men han kom att utveckla en fobi mot blod och medicinska ingrepp, som höll i sig långt upp i åren. Hans inställning var att komma över detta och han var fast besluten om att lyckas. Detta blev startpunkten för det som kom att bli en av de mest använda psykoterapiformerna, som dessutom är en vetenskapligt bevisad metod.


Insikten om automatiska tankemönster

Aaron Beck hade en tuff uppförsbacke inom psykoanalysen, där resultaten inte visade det han önskade och inte bidrog till några nya behandlingsmetoder. Men så blev han alltmer varse om tankemönster och hur de kom att spela en stor roll för den psykiska hälsan. Med patienternas hjälp upptäckte han att de hade automatiska tankebanor, som han kategoriserade. Aaron Beck tog även hjälp av den beteendeterapeutiska skolan samt Albert Ellis, som hade skrivit en bok om rational emotive behavior therapy – REBT. Boken handlade om att inte endast prata om problem med patienten utan istället konfrontera dom. Med Ellis kunskaper kunde Beck förena sina egna insikter om tankemönster och KBT blev svaret på den metoden.


KBT – psykoterapin som är 
vetenskapligt bevisad
KBT har brutit ny mark alltsedan 1980-talet och har slagit igenom stort i västvärlden. Behandlingsmetoden har visat sig ha goda direkta effekter som också håller i sig på lång sikt. Aaron Beck har utsetts till en av de mest inflytelserika psykoterapeutiska personerna i historien. Det är den första behandlingsmetoden inom det psykiska området som vetenskapligt bevisat att den fungerar på flera olika psykiska problem som depression, ångest och fobi. Har du frågor om KBT-behandling eller vill boka tid, klicka här

HANTERA STRESS MED KBT

Stoppa din stress i tid med kognitiv beteendeterapi

Alla har vi upplevt stress någon gång; det är en naturlig reaktion som ger oss styrka och kraft att klara en utmanande och svår situation. 

Människans stressreaktion är en överlevnadsmekanism och livsviktig för oss. Under människans historia har det varit en fördel att starta stressreaktionen för att kämpa eller fly när vi utsatts för ett hot, exempelvis ett vilt djur. 

I dagens samhälle ställs vi lyckligtvis sällan inför dessa situationer och därför är stressreaktionen inte alltid lika ändamålsenlig. Trots det så reagerar våra kroppar på samma sätt som våra förfäders, men det som triggar igång en stressreaktion idag är oftast något helt annat än det som utlöste stress hos våra förfäder. Det kan vara konflikter, ekonomi, otydliga arbetsuppgifter eller för mycket aktiviteter. 

Tyvärr är det alltför många av oss som lever i en tillvaro där stressen dominerar vardagen. Alla måsten och krav, – där vi ska göra karriär, vara en bra förälder, partner, vän, ha ett städat och fint hem, laga bra mat, träna regelbundet- ja, listan kan göras lång och det blir ofta en omöjlig ekvation. Känner du igen dig? 


Långvarig stress är skadlig för vår hälsa

Det är skillnad mellan kortvarig och långvarig stress. Kortvarig stress innebär ett ökat fokus och vi blir taggade att prestera. Att däremot känna stress under längre perioder kan vara skadligt för vår kropp; vi kan känna yrsel och få återkommande huvudvärk. Vi blir även påverkade känslomässigt, känner oss lättirriterade och oroliga och kan bli ofokuserade och få svårt att fatta beslut.


Stressrelaterad psykisk ohälsa – människans största hot mot hälsan

Enligt WHO är psykisk ohälsa något som ökar alltmer och är det största hotet mot människors hälsa i framtiden. Ända sedan 1990-talet har stressrelaterad psykisk ohälsa ökat globalt och utvecklingen går stadigt åt fel håll. 

Över hälften av de som arbetar upplever att det är för mycket att göra på jobbet. Alltfler mår dåligt och lever i en stressig tillvaro, där den psykiska ohälsan stiger alltmer. 

Kraven blir övermäktiga och efter en längre tid av stress utan återhämtning, så påverkas vår kropp, vårt tänkande och beteende, vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar, såsom utmattningssyndrom. Situationen kan bli riktigt kritisk om man inte lyssnar på de kroppsliga signalerna.


Kvinnor löper störst risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa 

2016 var 76% av alla som var sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa kvinnor. Det läggs minst arbetsmiljöresurser på kvinnodominerade arbetsplatser likväl som att många kvinnor har färre möjligheter att påverka sitt eget arbete, vilket gör att de upplever en högre arbetsbelastning än männen. Kvinnor tar ofta ett större ansvar i hemmet. Detta resulterar i att kvinnor oftare drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. 


Varningstecken på ohälsosam stress 

 • Sömnsvårigheter – stor trötthetskänsla, men har ändå svårt att somna och vaknar ofta på natten och har svårt att somna om.
 • Vilar utan resultat – trots att du vilar, så känner du dig ändå trött eftersom energin inte återvänder på samma sätt som förut.
 • Koncentrationssvårigheter och minnesproblem – det händer allt oftare att du glömmer saker och det blir allt svårare att koncentrera sig.
 • Nedstämdhet och ångest – du blir lättirriterad, har svårt att bryta negativa tankemönster, och blir överkänslig mot sinnesintryck såsom ljus och ljud.
 • Försvagat immunförsvar – du får ofta förkylningar och andra infektioner.
 • Värk i kroppen – du får ofta huvudvärk, magsmärtor, värk i axlar, nacke och ländrygg.
 • Klarar inte krav – även de minsta kraven börjar kännas övermäktiga att orka med och tröskeln för att klara av krav minskar alltmer.
FÖREBYGGANDE FRISKVÅRD

Minska sjukfrånvaron med preventiv friskvård
För att driva ett framgångsrikt företag, så behöver personalen må bra och hålla sig friska. Företag/arbetsgivare har mycket att tjäna på att de anställda är friska och ni kan skatte- och avgiftsfritt erbjuda personalen friskvård, såsom KBT-stresshantering.


Förebyggande KBT – bra för både människan och ekonomin

När väl stressen har påverkat människan negativt som i värsta fall lett till sjukskrivning, kan vägen tillbaka vara väldigt lång. Man blir mer stresskänslig och klarar påfrestningar sämre än tidigare, vilket leder till att det inte går att prestera på samma sätt och kanske kommer man aldrig upp i den forna kapaciteten. Många experter anser att med förebyggande friskvård, där personalen lär sig stresshantering, så får man de redskap som hjälper till att vidmakthålla ett välmående även under påfrestande perioder. Det är helt enkelt bättre för både människan och ekonomin att förhindra långa sjukskrivningar genom att arbeta förebyggande, istället för att behandla långskridna symptom.
För mer information klicka här.

Förebyggande friskvård för 
anställda minskar sjukskrivningar.

I en rapport från inspektion för socialförsäkringen 2014 analyseras effekterna av KBT-behandlingar som ges inom ramen för rehabiliteringsgarantin. En garanti som infördes 2008 och innebär en satsning på kognitiv beteendeterapi med syfte att minska och förebygga sjukskrivningar för personer med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa. Resultaten var positiva, där man kunde påvisa att KBT-behandlingar ledde till mindre sjukfrånvaro. Detta stöder uppfattningen att tidiga insatser bör sättas in i förebyggande syfte, då personalen fortfarande har kvar en arbetsmotivation och ännu inte blivit sjukskrivna. Läs rapporten, klicka här.