KBTassistans

Frågor och svar

”Om du frågar mig vad nyckeln till ett långt liv är så skulle jag säga att undvika oro, stress och spänning.
Om du inte frågar mig så skulle jag i alla fall säga det”

George F Burns

Hur mycket kostar en behandling på KBTassistans?
Hur betalar man sin KBT-behandling?

Du betalar enkelt din KBT-behandling på KBTassistans med följande:

  • Swish
  • Kortbetalning
  • Företag: Fakturering
Gäller frikort på KBTassistans?

Nej, frikort gäller inte på KBTassistans.

Hur många KBT-behandlingstillfällen brukar man ha?

I regel brukar man gå mellan 5-20 gånger på KBT-behandling, beroende på vilken typ av problem man har och hur man svarar på terapin.

Är det tystnadsplikt på KBTassistans?

Jag följer lagen om Tystnadsplikt och sekretess som råder inom Hälso och sjukvård.

Hur fungerar KBT?

KBT är en behandlingsmetod där man fokuserar på att göra konkreta förändringar i tankar, beteenden och känslor. Syftet är att de konkreta förändringarna ska bryta negativa mönster som orsakar olika problem; exempelvis ångest, stress eller oro. Man koncentrerar sig främst på nuet och framtiden där klienten lär sig hantera svåra situationer på nya sätt, vilket leder till en minskning av problemet eftersom hen lär sig lita på sin egen förmåga att hantera situationen.

Hur går KBT-behandling till?

När en KBT-behandling startar, så sätter klienten upp ett mål tillsammans  med terapeuten. Det blir därmed tydligt vilket syfte behandlingen har och  om den ger resultat. Under tidens lopp så utvärderas behandlingen med  fokus på vilka framsteg som gjorts och dessa jämförs med det uppsatta  målet.

Kan KBT hjälpa mot paniksyndrom?

Ja, KBT är en effektiv metod för att lindra eller bota panikattacker. Genom behandlingen så får klienten insikt om att de skrämmande kroppsreaktionerna inte är tecken på en förestående katastrof. Paniksyndrom kan yttra sig med flera olika slags symptom, såsom bröstsmärtor, hjärtklappning, andnöd, skakningar/darrningar, svettningar, domningskänslor och köld- och värmevågor etcetera. Panikattacken är mycket ångestladdad vilket kan skapa rädsla för att dö, förlora kontrollen eller förståndet. Denna rädsla trappar upp de kroppsliga symptomen, vilket leder till en negativ spiral.

Vilka olika typer av problem kan KBT behandla?
 

Vilka olika typer av problem kan KBT behandla?
Här är exempel på problem som KBT kan vara till hjälp:

  • Ångest – både generaliserad ångest, allmän och panikångest
  • Fobier
  • Depression
  • Tvångshandlingar
  • Stress
  • Oro
Är KBT effektiv?

Ja, KBT är en framgångsrik metod för många olika problem och störningar, såsom stress, ångest, oro, nedstämdhet, depression etcetera. Behandlingsmetoden har ett betydande forskningsstöd. Här kan du se Socialstyrelsen rekommendation av KBT vid depression och ångestdiagnoser från 2017.

Hjälper KBT mot fobier?

Ja! KBT är en mycket effektiv behandling mot fobier. Behandlingen går till på så sätt att klienten utsätts för det hen är rädd för. Man börjar i små steg och trappar upp exponeringen i takt med att klienten hanterar situationen bättre. På detta sätt utvecklar klienten verklighetsförankrade föreställningar om situationen och lär sig att lita på sin egen förmåga att hantera den, vilket gör att rädslan avtar. Genom KBT bryts det negativa mönstret eftersom klienten lär sig hantera olika situationer som de tidigare haft svårt för. Oavsett om man har fobi för spindlar, sociala situationer eller annat, så är KBT en effektiv behandlingsmetod.