KBTassistans

Både stress och välbefinnande
sitter i kroppen

Under flera år arbetade jag med rådgivning på Röda Korset. Där mötte jag människor i utsatta situationer och med hjälp av Röda Korsets nätverk hjälpte jag dem dels med praktiska lösningar med olika myndighetskontakter och vid behov juridiskt stöd. 

Det medmänskliga stödet var självklart också en mycket viktig del. Under mina år på Röda Korset blev det uppenbart för mig, att trots att en människa är i en svår situation har hon många gånger en oerhörd styrka inom sig. 

Från Röda Korset gick jag vidare och utbildade mig till friskvårdsterapeut och massör. Genom mitt arbete som massör har jag fått en fördjupad kännedom om hur vårt mående kan påverka vår kropp, t.ex. stress som kan sätta sig i våra axlar eller i magen. Denna kunskap har jag haft stor nytta av i mitt arbete som KBTterapeut.